Zapytania ofertowe


Maszyna do badania ścieralności do prowadzenia badań przemysłowych

Termin składania ofert upływa w dniu: 30.11.2014

Firma:
KREATOR S.C. PATRYCJUSZ GRONIEWSKI, WOJCIECH KACZMARCZYK,
Przytkowice 477, 34-141 Przytkowice
kreator.podeszwy@gmail.com,
tel. (+48) 33 876 70 27

Poszukuje dostawców urządzenia, zgodnie z poniższą specyfikacją.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn. Opracowanie innowacyjnej technologii do produkcji podeszew zdrowotnych szansą na wzrost konkurencyjności i innowacyjności KREATOR S.C. w ramach Działania 2.2.A „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych” Schemat A. Projekty badawcze w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Kreator s.c. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Maszyna do badania ścieralności do prowadzenia badań przemysłowych

Urządzenie do badania wytrzymałości tworzyw na ścieranie zgodne z normami DIN ISO 4649.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

nazwę i adres oferenta,
opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
wartość oferty netto (w PLN lub EURO),
termin ważności oferty.

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd. Ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej kreator.podeszwy@gmail.com lub przesłać pocztą na adres: KREATOR S.C., Przytkowice 477, 34-141 Przytkowice lub faxem: (+48) 33 876 70 27 lub przekazać osobiście.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

CENA: 100%

Informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami. Firma Kreator s.c. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

Stół do wykrawania do prowadzenia badań przemysłowych
[ POBIERZ PLIK ]

Termin składania ofert upływa w dniu: 31.12.2013

System znakowania laserowego CO2 do prowadzenia badań przemysłowych
[ POBIERZ PLIK]

Termin składania ofert upływa w dniu: 15.08.2013