Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiejpasek_ue

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
II Oś Priorytetowa „Gospodarka regionalnej szansy”
Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”
Schemat A: „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA


Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
II Oś Priorytetowa „Gospodarka regionalnej szansy”
Działanie 2.2.: Wsparcie komercjalizacji badań naukowych,
Schemat A: Projekty badawcze